Het ventileren van een woning is zeer belangrijk en noodzakelijk. Om goed te ventileren is het niet voldoende ramen en deuren van uw woning open te zetten. 

Daarom is goed ventileren enkel mogelijk door een kwaliteitsvol en goed ventilatiesysteem.

Er zijn echter verschillende soorten ventilatiesystemen zoals ventilatiesysteem A, B , C of D (D word ook wel D+ genoemd)

 

Hieronder een uitgebreide uitleg over de verschillende ventilatiesystemen.

 

Ventilatiesysteem A: Natuurlijke ventilatie

Dit is een systeem waar zowel de luchtaanvoer als de luchtafvoer op een natuurlijke wijze gebeurd. zo gebeurd de toevoer van verse lucht via ventilatieroosters. (Deze worden bv in de ramen van je woning geplaatst.) De vervuilde lucht wordt via een verticaal kanaal afgevoerd. Een nadeel van dit systeem is dat u afhankelijk bent van het weer, wanneer het mistig is of zeer winderig dan werkt dit type moeizaam door de koude tocht. Als het uitzicht voor u belangrijk is is ook dit systeem niet het meest mooie omdat er een trekkende schouw van 1 meter op uw dak word geplaatst. Een betere oplossing is dan ook ventilatiesysteem D+ van AEVP. 

 

Ventilatiesysteem B en C: Combinatie van natuurlijke en mechanische ventilatie

Deze twee ventilatiesystemen combineren natuurlijke ventilatie met een mechanisch ventilatiesysteem. Bij ventilatiesysteem B gebeurd de aanvoer van verse lucht mechanisch via een ventilator en wordt de vervuilde lucht op natuurlijke wijze afgevoerd via ventilatieroosters op trekkende schouwen. ventilatiesysteem C werkt op net op tegenovergestelde wijze. De verse lucht wordt op natuurlijke wijze door ventilatieroosters aangevoerd terwijl een ventilator de vervuilde lucht mechanisch afvoert. Ook met deze systemen is er als nadeel dat er rekening moet gehouden worden met het weer. In koudere periodes kunnen deze systemen een tochtgevoel veroorzaken. Deze systemen verbruiken ook veel energie door het werken van de ventilatoren en het opwarmen van de koude lucht. Doordat het ventilatierooster altijd openstaat is dat ook de toegangspoort voor stof, spinnen en andere insecten. Dat is dan ook de reden waarom deze systemen vragen voor geregeld onderhoud om de rooster schoon te houden. 

 

Ventilatiesysteem D:

Bij dit systeem gebeurt zowel de aan als afvoer van lucht op mechanische wijze. De luchttoevoer gebeurd via regelbare toevoermonden en de voert de vervuilde lucht af via een ventilator. Het voordeel van dit systeem is dat de toegevoerde lucht permanent gefilterd kan worden. Voor dit systeem te onderhouden is slechts het reinigen van de filters van belang. U kan er ook voor kiezen om ventilatie met warmteterugwinning te installeren. Een warmtewisselaar zorgt ervoor dat de warmte uit verbruikte lucht wordt gehaald en opnieuw wordt afgegeven aan de verse lucht.